Privacy verklaring

Deze Privacy Policy van www.gsmoplader.be is geplaatst en in werking getreden met ingang van augustus 2011.

Persoonsgegevens
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of bij het aanmaken van een account / het doen van een bestelling. GSMOplader.be hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring verstaan wij onder de term persoonsgegevens gegevens zoals: uw naam, adres, e-mail adres, internet-provider, telefoonnummer, of andere persoonlijke informatie die door u aan ons verstrekt wordt. Door GSMOplader.be worden klantenlijsten niet verkocht, verhuurd of in lease gegeven aan derden. Door GSMOplader worden alle mogelijke maatregelen genomen om te voorkomen dat anderen zich onrechtmatig toegang verschaffen tot de persoonsgegevens die aan GSMOplader zijn verstrekt via deze site. Aangezien er altijd een risico verbonden is aan het verstrekken van dergelijke gegevens en geen enkel systeem 100% veilig is vrijwaart GSMOplader zich van elke aansprakelijkeid.

Toepasselijkheid
Door deze website te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring. Als u niet instemt met deze Privacy Verklaring wordt u verzocht deze site niet verder te gebruiken.

Cookies
Bij ieder internetbezoek plaatst GSMOplader.be cookies op de computer van de bezoeker. Cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als je naar de site surft. De bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken. Zo wordt voorkomen dat u steeds uw paswoord moet invoeren, of dat u items van bezoek tot bezoek, indien van toepassing, steeds opnieuw in uw winkelwagentje moet plaatsen als u de transactie niet bij een eerder bezoek heeft afgemaakt.. Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze in je internetbrowser uit te schakelen. De goede werking van de site kan dan wel niet meer worden gegarandeerd. Cookies en log-files laten ons ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. We verzamelen wel statistische informatie om de website te optimaliseren.

Hoewel bij het ontwikkelen van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. GSMOplader.be is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Alle prijzen en informatie op deze site zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Verder winkelen